Những gì được bao gồm?

  • Tất cả các giấy phép bao gồm hỗ trợ cài đặt miễn phí, hỗ trợ e-mail miễn phí, điện thoại miễn phí hoặc hỗ trợ từ xa, cập nhật và nâng cấp thường xuyên miễn phí.
  • Tất cả các giấy phép bao gồm tùy chỉnh giới hạn miễn phí duy nhất của chúng tôi để cho phép bạn tận dụng tối đa Netkiosk cho tổ chức của mình.

Làm thế nào để tôi bắt đầu?

Hiển thị cả 8 kết quả