Netkiosk ਕਿਓਸਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿਓਸਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ.

ਨੈੱਟਕੀਓਸਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਿਓਸਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੱਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਡਮਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਟਕੀਸੱਕ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨੈੱਟਕੀਓਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਓਸਕ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਖਾਸ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ Netkiosk ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਈਟੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ Netkiosk ਸਾਰੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਰਜਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ Netkiosk ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ Netkiosk ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨੈੱਟਕੀਓਸਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ.

ਨੈੱਟਕੀਓਸਕ ਸਟੈਂਡਰਡ

ਕਿਸੇ ਕਿਸੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਪੀਸੀ ਟਾਕ ਡਾਊਨ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਓਸਕ ਬਰਾਊਜ਼ਰ.

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਓਸਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿਓ.

Netkiosk ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਕਿਓਸਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੱਲ ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਯੰਤਰ (ਯਾਂ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਿਡ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਓਸਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਕੀਓਸਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਬਸ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਓਸਕ ਮੋਡ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹੋਮਪੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਸ ਉਹ URL ਪਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਵਾਈਟ ਸੂਚੀ ਫਿਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸਮੱਗਰੀ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਕੀਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਨੂ ਬਾਰਾਂ, ਬਟਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਰ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

 • ਟੈਬਡ ਕਿਓਸਕ ਬਰਾਊਜ਼ਰ.
 • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਡਮਿਨ ਪੈਨਲ.
 • ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
 • ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ
 • ਕਸਟਮਾਈਜੇਬਲ ਵੇਹਲ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮਰ
 • ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸਮੱਗਰੀ ਫਿਲਟਰ.
 • ਸਟੈਂਡ-ਅਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ.
 • ਸਧਾਰਣ ਸੰਰਚਨਾ.
 • ਟਚ ਸਕਰੀਨ ਅਨੁਕੂਲ.
 • ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਓਸਕੇ
 • ਆਕਾਰ 3.5 mb ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ
 • ਸਾਰੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਰਜਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ. / ਡਾਉਨਲੋਡ ਟ੍ਰਾਇਲ.

ਨੈੱਟਕੀਓਸਕ ਇਰਪਰ (Chrome ਕਿਓਸਕ)

ਨੰਬਰ XXX ਸਮਰਥਿਤ Google Chrome ਕਿਓਸਕ ਮੋਡ ਹੱਲ.

ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ Chrome ਕਿਓਸਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਓ ਅਤੇ PC ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰੋ

Netkiosk imperi ਜਾਂ Chrome kiosk ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ Google Chrome ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਚਕੀਲਾ ਕਿਓਸਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. Netkiosk imperi ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਓਸਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ Google Chrome ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਡਮਿਨ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਵਾਈਟ ਸੂਚੀ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਭਾਵੇਂ Chrome ਕੋਲ ਕਿਓਸਕ ਮੋਡ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. Netkiosk imperi ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਵਰਜਨ ਦਸੰਬਰ 2015 ਸਪੈਨਿਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. X72X ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੈਟਕੀਸ ਸਕਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਟੈਬਲੇਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ. ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਾਇਟਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈੱਟਕੀਓਸਕ ਇਮੀਿਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮਈ 4000 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, Netkiosk imperi ਅਜੇ ਵੀ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਓਸਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਓਸਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੱਲ ਹੈ.

ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

 • 100% Chrome ਕੀਓਸਕ ਮੋਡ.
 • ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋਮ ਕਿਓਸਕ ਹੱਲ਼
 • ਤੁਰੰਤ PC ਲਾਕ ਡਾਊਨ
 • ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ
 • ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
 • ਸਾਰੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਰਜਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 1 ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰੋ.
 • ਆਕਾਰ 10 mb ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ
 • ਟਚ ਸਕਰੀਨ ਅਨੁਕੂਲ.
 • ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਓਸਕੇ
 • ਸਧਾਰਣ ਸੰਰਚਨਾ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ. / ਡਾਉਨਲੋਡ ਟ੍ਰਾਇਲ.

Netkiosk 2019

ਸਾਰੇ ਨੈੱਟਕੀਸਿਕ ਵਰਜਨ. ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੀਮਤ. ਮਲਟੀ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਲਟੀ ਪੀਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ

Netkiosk 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ Netkiosk ਵਰਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

Netkiosk 2019 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਹਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ.
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਕੀਓਕ ਵਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੀਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ)

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਹੁਣ ਖਰੀਦੋ

2011 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ.

NO1 ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕਿਓਸਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ.

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟਕੀਓਸਕ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ.
ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲੀਪਜਿਗ, ਡੈਮਮਰ ਜਰਮਨੀ, SMBC ਬੈਂਕ ਟੋਕਯੋ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਸਪੈਨਸਰ ਸਟੋਰ.
ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ 20th ਦਸੰਬਰ 2015: 4000 ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਸਟਮ ਨੈਟਕੀਸ ਵਰਜਨ.
ਚੋਣਾਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ 7th ਜੂਨ 2018: 25000 ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਸਟਮ ਨੈਟਕੀਸ ਵਰਜਨ.
Netkiosk ਸਿਰਫ 1 PC ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗਾਹਕ

ਨੈਟਕੀਓਸਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ

ਡੈਮਮਲਰ (ਮਰਸਿਡੀਜ਼-ਬੇਂਜ), ਪੋਰਸ਼ੇ, ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਸਪੈਨਸਰ ਯੂਏਈ, ਐਸਐਮਬੀਸੀ ਬੈਂਕ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ.

ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼

www.daimler.com

ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼

ਪੋਸ਼ਾਕ ਲੀਪਜਿਗ

www.porsche-leipzig.com

ਪੋਸ਼ਾਕ ਲੀਪਜਿਗ

ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਸਪੈਂਸਰ

www.marksandspencer.com/ae/

ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਸਪੈਂਸਰ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ.

ਕਿਓਸਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਇਆ

ਨੈੱਟਕੀਓਸਕ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਕਿਓਸਕ ਸੋਰਫਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਿਗਮਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ. ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਓਸਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨੈਟਕੀਓਕਸ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਣ Netkiosk ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਫਾਇਵ ਕਿਓਸਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟਕੀਓਸਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਿਓਸਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਗਾਹਕ ਇੰਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਨੈੱਟਕੀਓਸਕ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ Netkiosk ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਿਓਸਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਸਾਡੀ ਅਨੌਖੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਮਾਡਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ-ਜਿੱਤ ਹੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ